Process Burner CONEFIRE

Palnik procesowy

CONEFIRE. System spalania procesowego CONEFIRE pracuje według procesu – mieszania dyszowego. Elementem zasadniczym dla przewidzianego celu zastosowania jest stożek mieszający. Obszarami zastosowania głównego są : podgrzewanie powietrza świeżego lub już wstępnie podgrzanego powietrza odlotowego jak również spalanie obciążonego zanieczyszczeniami powietrza odlotowego. CONEFIRE dysponuje ponadprzeciętny zakresem regulacji przy równocześnie niskich wartościach emisyjnych. Spalanie procesowe CONEFIRE jest do dyspozycji dla gazowych i płynnych pali, także w kombinacji jako systemy dwu mediowe.

Cechy palnika:

  • Spektrum mocy 125 – 20.000 kW
  • Zakres regulacji aż do 1 : 40
  • Zapłon bezpośredni lub za pomocą pilota
  • Nadzór płomienia sonda UV (możliwa jonizacja)
  • Eksploatacja z powietrzem odlotowym ze zredukowaną zawartością O2 (min. 16% O2)
  • Przydatność także dla spalania biogazu i oleju ciężkiego
  • Odpowiedni dla podgrzewania powietrza spalania do 300 °C

Zastosowanie:

Głównym zastosowaniem tego palnika są dopalacze w przemyśle lakierniczy i samochodowym jak również do podgrzewania suszarni przemysłowych z dopalaniem zanieczyszczeń powietrza odlotowego. Więcej informacji na życzenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!